při nákupu nad 2 000,- poštovné zdarma ✨

Osobní údaje, jejich zpracování a dočasné soubory

1. Osobní údaje pro účely smlouvy. Na osobní údaje zadané v rámci objednávky našeho zboží či služeb se vztahují podmínky zpracování osobních údajů uvedené v dokumentech, se kterými budete seznámeni před uzavřením příslušné smlouvy.

2. Osobní údaje zadané jinde na internetových stránkách. Následující podmínky se použijí jen ohledně osobních údajů, které zadáte na našich internetových stránkách a kterých se netýká předchozích bod těchto podmínek. Ohledně těchto osobních údajů, mimo těch, které jsou zpracovávány na základě zákona, platí, že souhlasíte s jejich zpracováním v rozsahu, který vyplývá z jejich účelu zpracování.

3. Účel zpracování osobních údajů. Zejména se bude jednat o osobní údaje zpracovávané za účelem:
3.1. ukládání a vyzvedávání dočasných souborů do a z paměti vašeho zařízení, a to v případě, že takovéto dočasné soubory jsou také osobními údaji; dočasné soubory, které samy o sobě osobními údaji nejsou, jsou upraveny níže,
3.2. provádění marketingových akcí, včetně šíření obchodních sdělení.
V záležitostech zde neuvedených vás budeme informovat o nutnosti udělení zvláštního souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4. Rozsah zpracování osobních údajů. Takovými osobními údaji mohou být například:
4.1. jméno a příjmení,
4.2. datum narození,
4.3. adresa,
4.4. e-mailová adresa,
4.5. telefonní číslo,
4.6. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
4.7. IP adresa.

5. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem, a to nejlépe:
5.1. e-mailem na naší e-mailové adrese.

6. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:
6.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,
6.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,
6.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

7. Soubory ukládané do vašeho zařízení pro pozdější přístup (dočasné soubory). Naše internetové stránky mohou využívat technologii cookies (a případně další technologie na obdobném principu, jako je například Adobe Flash). To znamená, že do vyhrazeného místa v paměti vašeho zařízení ukládáme malé datové soubory, které nám dovolují poskytovat vám službu a dále ji zkvalitňovat. Tento a následující body dopadají na takové z dočasných souborů, které samy o sobě nejsou zároveň osobními údaji (ohledně těch, které jsou, nám udělujete souhlas s jejich zpracováním výše).

8. Dočasné soubory technologicky nezbytné k poskytování služby. Některé dočasné soubory jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o:
8.1. soubory reprezentující obsah vašeho virtuálního nákupního košíku,
8.2. soubory reprezentující vaše preference ohledně filtrování seznamu produktů,
8.3. soubory reprezentující vaše preference ohledně jazyka a měny,
8.4. soubory reprezentující vaše preference ohledně způsobu dopravy či dodání a platby.

9. Dočasné soubory ukládané za účelem poskytnutí služby s přidanou hodnotou. Některé dočasné soubory naopak ukládáme proto, abychom Vám mohli poskytnout službu v lepší kvalitě a více přizpůsobenou vašim preferencím. V rámci toho můžeme do vašeho zařízení ukládat:
9.1. soubory nesoucí informaci o vašem pohybu na internetových stránkách, včetně souborů dále zpracovávaných třetími stranami v anonymizované podobě pro zajištění analýzy návštěvnosti internetových stránek,
9.2. soubory nesoucí informaci pro reklamní účely, abychom vám mohli zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat a neobtěžovat,
9.3. soubory nesoucí informaci o vaší geografické poloze. Ohledně těchto souborů souhlasíte s jejich ukládáním ve vašem zařízení.

10. Nesouhlas s ukládáním dočasných souborů a jejich zablokování. Váš prohlížeč také nemusí ukládání dočasných souborů vůbec podporovat, v opačném případě bude zpravidla umožňovat jejich správu a blokování. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části služby nemusí fungovat korektně – například přihlášení, a tedy celý uživatelský účet, nebo ukládání nastavení jazyka.

V   Praze   dne 20.4.2020